left-sidebar

Pembiayaan Peribadi MBSB PF-i Sektor Swasta

Pembiayaan Peribadi melalui MBSB PF-I untuk kakitangan sepenuh masa sektor swasta dan individu yang bekerja sendiri sehingga tempoh 10 tahun. Pembiayaan Islamik dengan kadar faedah yang rendah dan tidak bercagar