Caj Harga Baharu Hospital Kerajaan tahun 2017

Berdasarkan kenyataan media pada 14 November 2016, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), mengumumkan bahawa kadar harga bagi Kelas Satu dan Kelas Dua akan dinaikkan sebanyak 50 peratus mulai 1 Januari 2017. Menurut kenyataan media itu juga, caj baharu yang dinaikkan ini secara puratanya tidak membebankan golongan sasar kerana kelompok ini biasanya mendapatkan rawatan Kelas Ketiga dengan kadar peratus keseluruhan iaitu 98.5 peratus.

Kadar Caj Rawatan Hospital Kerajaan Mulai 1 Januari 2017

Kelas Rawatan Kadar Kenaikan Caj Rawatan
Kelas Satu (1) Kadar caj yang dinaikkan adalah sebanyak 50 peratus yang merangkumi caj wad, caj rawatan, caj siasatan, caj ujian makmal, dan caj pembedahan.
Kelas Dua (2) Kadar Caj yang dinaikkan adalah sebanyak 25 peratus yang merangkumi caj wad sahaja. Kadar kenaikkan caj ini tidak melibatkan caj rawatan, caj siasatan, caj ujian, caj makmal, dan caj pembedahan.
Kelas Tiga (3) Tidak ada kadar kenaikan caj baharu bagi pesakit yang mendapatkan rawatan di kelas ini.
Maklumat Caj Bayaran Lain
  • Caj sebanyak RM1 (Perkhidmatan Am) dan RM5 (Perkhidmatan Pakar) masih dikekalkan yang merangkumi Pendaftaran, Perundingan, Ubat-ubatan, dan Siasatan.  Caj ini adalah bagi pesakit luar di Jabatan Pesakit Luar Am dan Pakar sama ada Hospital atau Klinik Kesihatan.
  • Pesakit luar yang terdiri daripada warga emas mendapat pengecualian caj rawatan sebanyak 50 peratus sekiranya dimasukkan wad dan tidak dikenakan sebarang caj untuk rawatan biasa.
  • Golongan Orang Kurang Upaya (OKU), penerima bantuan kewangan, pelajar sekolah, penderma darah, penderma organ, dan golongan tidak berkemampuan turut dikecualikan daripada caj rawatan.
  • Caj untuk ubat-ubatan yang dibekalkan kepada pesakit juga tidak dikenakan sebarang caj.

Perbandingan Caj Rawatan Semasa dan Caj Rawatan Baru

Kelas Caj Semasa Caj Baru Caj Wad (Swasta)
Kelas Satu (1) *RM30 hingga RM80 *RM45 hingga RM120 RM150 hingga RM400
Kelas Satu (2) *RM20 *RM25 RM70 hingga RM150
Kelas Satu (3) RM3 (Tiada Kenaikan) RM3 (Tiada Kenaikan) RM60 hingga RM110

*Caj yang dikenakan adalah bergantung kepada jenis kemudahan, jenis bilik dan perkhidmatan lain.

Diharapkan agar setiap maklumat yang dipaparkan dalam halaman ini berkenaan dengan Caj Harga Baharu Hospital Kerajaan tahun 2017 memberi panduan dan maklumat yang berguna kepada pengunjung Infoumum.